Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Ordinarie

Erik Lindahl, ordförande, Institutionen för biokemi och biofysik
Nicole Pamme, vice ordförande, Institutionen för material- och miljökemi

Niklas Hedin, prefekt, Institutionen för material- och miljökemi
Martin Högbom, prefekt, Institutionen för biokemi och biofysik
Kalman Szabo, prefekt, Institutionen för organisk kemi
Christian Broberger, stf prefekt, Institutionen för biokemi och biofysik
Fahmi Himo, stf prefekt, Institutionen för organisk kemi
Ulrika Nilsson, stf prefekt och studierektor, Institutionen för material- och miljökemi
Andreas Barth, studierektor, Institutionen för biokemi och biofysik
Belen Martin-Matute, studierektor, Institutionen för organisk kemi
Berit Olofsson, ON-ledamot, Institutionen för organisk kemi
Daniel Daley, bitr prefekt och studierektor, Institutionen för biokemi och biofysik
Joseph Samec, studierektor, Institutionen för organisk kemi
Mats Johansson, studierektor, Institutionen för material- och miljökemi
Lennart Bergström, Institutionen för material- och miljökemi

Adjungerad

Helena Bergman, studierektor, Kemiska övningslaboratoriet/Institutionen för material- och miljökemi
Ledamot från Young Faculty