Ledamöter

Ordförande/Integrationsdirektör SciLifeLab

Catarina Rydin, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Matematisk-fysiska sektionen

Tom Britton, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

Erik Lindahl, Institutionen för biokemi och biofysik

Biologiska sektionen

Niclas Kolm, Zoologiska institutionen

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Regina Lindborg, Institutionen för naturgeografi

Vetenskaplig direktör SciLifeLab

Christos Samakovlis, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Dekanus

Lena Mäler, Institutionen för biokemi och biofysik