Ledamöter

Ordförande: Mattias Mannervik, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie

Lars Arvestad, Matematiska institutionen

Suppleant

Åsa Larson, Fysikum

Kemiska sektionen

Ordinarie

Anneli Kruve, Institutionen för material- och miljökemi

Suppleant

Mats Nilsson, Institutionen för biokemi och biofysik

Biologiska sektionen

Ordinarie

Mattias Mannervik, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Suppleant

Rike Stelkens, Zoologiska institutionen

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie

Peter Jansson, Institutionen för naturgeografi

Suppleant

Paola Manzotti, Institutionen för geologiska vetenskaper