Områdesnämnd, beredningar & arbetsgrupper

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Områdesnämnd, beredningar & arbetsgrupper

Prefekter och föreståndare

Nedan finns en förteckning över fakultetens prefekter och föreståndare. Efter institutionsnamnet står institutionsnumret.

Fyllnadsval till Områdesnämnden för naturvetenskap avslutat

Fyllnadsvalet är avslutat och rösträkningsprotokollet bifogas. Det är 38 % av valförsamlingen som röstat och av dessa röster har 76 % röstat på valberedningens förslag, dvs professor Berit Olofsson som ny sektionsdekan för kemiska sektionen och professor Niklas Hedin som vice ordförande för kemiska sektionen.

Kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till:

Presentation Naturvetenskapliga området 2019

I Naturvetenskapliga områdets presentation kan du bland annat läsa om områdets övergripande mål, ekonomi och vilka som utgör ledningen under 2019.

Naturvetenskapliga fakulteten 2019 (998 Kb)

Kan också beställas genom Lina Enell, lina.enell@su.se