Områdesnämnd, beredningar & arbetsgrupper

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Områdesnämnd, beredningar & arbetsgrupper

Områdesnämnden för naturvetenskap 2021-2023

Områdesnämnden för naturvetenskap är ett beslutande organ som ansvarar för exempelvis strategisk plan, budget för institutionerna, utlysningar av läraranställningar, remissvar, studieplaner för forskarutbildningen och grundutbildningen och riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras.

Prefekter och föreståndare

Förteckning över prefekter och föreståndare vid Naturvetenskapliga området.

Naturvetenskapliga områdets beredningar och arbetsgrupper

Områdesnämnden fattar beslut rörande många olika ämnesområden. Innan ett beslut kan tas sker beredning av ärendet i någon av fakultetens beredningar och arbetsgrupper.

Val till Områdesnämnden för naturvetenskap 2021-2023

Under hösten 2020 kommer val till Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, för mandatperioden 2021-2023 genomföras.

Kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till:

Presentation Naturvetenskapliga området 2020

I Naturvetenskapliga områdets presentation kan du bland annat läsa om områdets övergripande mål, ekonomi och vilka som utgör ledningen.

Presentation av naturvetenskapliga området 2020 (252 Kb)

Kan också beställas genom Lina Enell, lina.enell@su.se