Fakultetens presskontakt

Karin Jonsson (vikarie)
Telefon: 08-16 35 92
Mobil: 0702-28 61 60
E-post: karin.jonsson@su.se

Sanna Lundsten (föräldraledig)
Telefon: 08-16 35 92
Mobil: 0702-28 61 60
E-post: sanna.lundsten@su.se

Kontaktuppgifter till Stockholms universitets pressansvariga

Experter vid Stockholms universitet 

Stockholms universitet sammanställer löpande expertlistor med ett urval av forskare som kan kommentera aktuella eller återkommande händelser. Expertlistorna riktar sig framför allt till journalister som letar forskare.
Se alla centralt sammanställda expertlistor här.