Naturvetenskapliga fakulteten ska

  • hävda den fria grundforskningen,
  • bedriva internationellt framstående forskning och utbildning,
  • bedriva undervisning baserad på resultat från och i nära kontakt med forskning,
  • bidra till samhällets utveckling genom att tillgodose dess behov av kunskap och kompetens inom naturvetenskap,
  • värna ett effektivt och rationellt, kollegialt baserat, arbetssätt.

Det Naturvetenskapliga områdets strategiska plan 2023–2026

Det Naturvetenskapliga områdets åtgärdsplan 2023–2024

Naturvetenskapliga området - fakta och siffror