Naturvetenskapliga fakultetens webbplats är uppbyggd i sex huvudavdelningar och med hänsyn tagen till våra olika målgrupper: presumtiva studenter, befintliga studenter, journalister, det omgivande samhället och anställda vid Stockholms universitet.

Arbetet med att föra in institutioner vid Stockholms universitet i en enhetlig grafisk form, informationsstruktur och terminologi som harmonierar med Stockholms universitets centrala webbplats pågår.

För innehållet på webbplatsen används XHTML 1.0 Transitional och presentationen styrs via CSS 2.1.

Frågor om webbplatsen

 

Frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter e-postas till per.nordstrom@su.se

 

Har du frågor om innehållet på en viss sida kontaktar du redaktören eller någon annan på den enhet (källa), som står längst ned på varje webbsida.