Beslut & protokoll

Områdesnämndens protokoll

Här hittar du protokoll och bilagor från Områdesnämndens möten.

Ekonomiska ramar och utbildningsåtagande

Här finns naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande 2023 att ladda ner som pdf-fil.

Rutiner för beredning av avtal/överenskommelser

Här finns Naturvetenskapliga fakultetens rutiner för beredning av avtal.

Kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: