Individuella studieplaner

Områdesnämnden har beslutat att eventuella följder av pandemin på doktoranders progression i forskarutbildningen ska dokumenteras i den individuella studieplanen eller i en bilaga till studieplanen. Om dokumentationen sker i en bilaga bör dokumentet  ISP attachment regarding the effects of the Covid-19 pandemic on the PhD education (20 Kb)  företrädesvis användas.

ISP mall ON 2014-06-04 (280 Kb)

Mall: ISP-bilaga relativt HF-mål, doktorsexamen, ON 2014-06-04 (125 Kb)

Mall: ISP-bilaga relativt HF-mål, lic. examen, ON 2014-06-04 (132 Kb)
 

Anmälan om avbrott på forskarnivå

Anmälan om avbrott av studier på forskarnivå (87 Kb)
 

Disputationer

Riktlinjer rörande disputationer
 

Utformande av doktorsavhandlingar

Naturvetenskapliga områdets handledning gällande utformandet av doktorsavhandlingar
 

Främja jämställdhet

Exempelsamling med aktiviteter och initiativ för att främja jämställdhet inom forskarutbildningen vid det Naturvetenskapliga området