Utbildningsutvärdering och kvalitetsarbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut
  5. Utbildningsutvärdering och kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete inom Naturvetenskapliga området

På denna sida samlas information som rör Naturvetenskapliga områdets kvalitetsarbete inom utbildning.

Kvalitetssystemet för utbildning vid Stockholms universitet har delats in i sex områden. Genomförandet av regelbundna utbildningsgranskningar är en del av kvalitetssystemet.

https://www.su.se/om-oss/fakta/kvalitet
 

Utbildningsgranskningar

Granskning av utbildningar sker enligt en treårscykel för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och enligt en sexårscykel för utbildningar på forskarnivå.

 

Handläggningsordning

Handläggningsordning utbildningsgranskningar
 

Tidsplan för utbildningsgranskningar

Indelning utbildningsgranskning GAN
Indelning utbildningsgranskning FN
 

Mallar för utbildningsgranskning

På sidan för kvalitetssäkrande aktiviteter finns mallar för utbildningsgranskning.

 

Resultat från granskningar

 

Information

För ytterligare information om Naturvetenskapliga områdets kvalitetsarbete, kontakta Carl-Johan Högberg, carl-johan.hogberg@su.se

Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: