Regelverk och beslut

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut

Regelverk och beslut

Verksamheten vid högskolorna styrs främst av Högskolelagen och Högskoleförordningen:

Beslut på lokal nivå fattas bland annat i universitetsstyrelsen, områdesnämnden och institutionsstyrelsen, samt av rektor, dekanus och prefekter. De beslut, regler, mallar, riktlinjer m.m. som gäller vid Naturvetenskapliga fakulteten finner du under respektive kategorier i vänstermenyn.

Kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: