Regelverk och beslut

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Regelverk och beslut

Här hittar du som är anställd eller student inom den Naturvetenskapliga fakulteten information som rör dig och din arbetsplats. Verksamheten vid högskolorna styrs främst av Högskolelagen och Högskoleförordningen. Denna kompletteras av beslut på lokal nivå som fattas bland annat i universitetsstyrelsen, områdesnämnden och institutionsstyrelsen, samt av rektor, dekanus och prefekter. De beslut, regler, mallar, riktlinjer m.m. som gäller vid Naturvetenskapliga fakulteten finner du under respektive kategorier till vänster.

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: