Utomhusdidaktik, att lära in ute - online

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Naturvetenskapliga fakulteten
 4. Samverkan
 5. Våra samarbeten
 6. Utomhusdidaktik, att lära in ute - online

Korta fakta:

Skolverkets webbkurs har gjorts i samarbete med MND. Den lanserades 2019, tar ca 20 timmar att genomföra och består av sex avsnitt:

 • Övergripande bild av utomhusdidaktik
 • Undervisning utomhus
 • Villkor för lärande, platsens betydelse
 • Lärande i lekande format utomhus
 • Lyckad utomhuslektion, säker, trygg, varm och mätt
 • Organisation som främjar utomhusundervisning