Elever lär sig att använda naturvetenskap för att hantera risker i samhället

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Våra samarbeten
  6. Elever lär sig att använda naturvetenskap för att hantera risker i samhället

Korta fakta

  • Målet med RiskEdu-projektet är att studera hur risker kopplade till komplexa samhällsfrågor kan fungera som utgångspunkt för naturvetenskapsundervisningen på gymnasiet.
  • Projektet är ett nära forskningssamarbete mellan två disputerade lärare från Blackebergs och Tumba gymnasium, en riskforskare från KTH samt två didaktikforskare och en strålningsbiolog från SU.
  • Projektet har genererat didaktiska modeller för hur lärare kan planera undervisningen så att eleverna lär sig hur naturvetenskapliga fakta och värden samverkar i beslut som inkluderar riskbedömningar.
  • I projektgruppen bidrar deltagarnas unika kompetenser till att de didaktiska modellerna granskas, modifieras och finslipas ur både ämnesmässig, didaktisk och praktisk synvinkel.