Våra samarbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Våra samarbeten
Marianne Dehasque, doktorand från Zoologiska institutionen undersöker DNA från en av de sista mammutarna.

Våra samarbeten

Naturvetenskapliga området har en bred och omfattande samverkan med samhället. Forskare samarbetar med företag, myndigheter och organisationer, verkar som experter i media, bidrar till utredningar och kommunicerar sin forskning. Samverkan utvecklar forskningen och hjälper till att knyta personer med olika kunskapsområden till olika forskningsprojekt.

Vi kommer här att visa upp några av områdets många samverkansprojekt och på så sätt synliggöra vår breda och framstående forskning. Det kommer löpande att fyllas på med forskningsprojekt och filmintervjuer.         

diabetes

Nya ämnen för behandling av typ 2-diabetes

Resultat från Tore Bengtssons forskning har lett fram till utveckling av nya ämnen som kan användas för att behandla typ 2-diabetes och andra ämnesomsättningssjukdomar.

vetenskap

Under Klimatfestivalen får skolor och allmänhet träffa klimatforskare

Under festivalen som anordnas av Bolincentret får besökarna träffar våra klimatforskare och lära sig mer om klimatforskning, klimatförändringarna och vad vi kan göra åt dem.

skb

Kvantkemiforskare hjälper kärnkraften att blicka 100 000 år in i framtiden

Svensk kärnbränslehantering undersöker tillsammans med forskare vid Stockholms universitet hur kapslarna som ska förvara utbränt kärnavfall ska hålla i många generationer.

naturvetenskap

Elever lär sig att använda naturvetenskap för att hantera risker i samhället

Undervisning i naturvetenskap kan ge elever kunskaper för att hantera och ta ställning i svåra samhällsfrågor, som risker med strålning, bioteknologi och klimatförändringar.

sa

Nobelpristeknik kan ge nya läkemedel

Forskning i samarbete mellan AstraZeneca och Institutionen för biokemi och biofysik kan ge nya uppslag till läkemedel mot Alzheimers och Parkinsons.

dykare

Så kan Östersjön räddas – vik för vik

Björnöfjärden var tidigare en av Stockholms skärgårds mest övergödda vikar. Tack vare långsiktigt åtgärdsarbete har den nu återhämtat sig. Målet är att dessa åtgärder ska användas i fler områden, för att förbättra vattenkvaliteten i hela Östersjön.

Alpha Centauri

Optik med sikte på nya jordar

Forskare vid Stockholms universitet arbetar tillsammans med Eclipse Optics för att ta fram en optisk komponent som kan öppna upp ett helt nytt sätt att upptäcka jordlika planeter kring de mest närliggande stjärnorna i Vintergatan.

torsk

Torsk på en varierad kost

Torskarna i Östersjön blir allt mindre men vi vet inte varför. Forskare vid Stockholms universitet hjälper Naturvårdsverket att hitta svar genom att analysera hur torskarnas diet har förändrats.

desiree

Samverkansprojekt med stor effekt

För nästan alla experiment vid DESIREE-anläggningen vid Fysikum används partikeldetektorer som fungerar avsevärt sämre i kallt tillstånd. En teknisk förbättring utvecklat i samarbete med Photonis förbättrar signalraten med en faktor 10.

Bodil

Medborgarforskning om vilda djur och natur kan stärka förvaltningen

Forskning som använder storskaliga data som samlats in av jägare under lång tid kan visa hur viltet påverkas av ett förändrat klimat och människans aktiviteter. Den kunskapen behövs inom viltförvaltningen.

eld

Utomhusdidaktik, att lära in ute - online

Lärare från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) har genom ett samarbete med Skolverket producerat en webbkurs i utomhusdidaktik. Kursen vänder sig till verksamma lärare i förskoleklass och på fritidshem.

klimatarenan

Bolincentrets klimatarena – en mötesplats för samhällets klimatomställning

Klimatarenan är en mötesplats där intressenter från alla samhällssektorer tillsammans med klimatforskare formulerar lösningar på klimatfrågan.

Båtfärger

Forskare hjälper Östersjöländerna med miljöplaner

Genom samarbetsorganisationen HELCOM samarbetar länderna kring Östersjön för att lösa miljöproblem i havet. Östersjöcentrum och Institutionen för Miljövetenskap bidrar med vetenskapligt underlag.

global koalition med flera av världens största fisk- och skaldjursföretag

Forskare mobiliserar världens största fiskeriföretag till storskalig förändring

För att möta och förstå de globala miljöutmaningar som världshaven står inför har forskare vid Stockholm Resilience Centre tagit initiativ till en global koalition med flera av världens största fisk- och skaldjursföretag

batteri

Länge leve batteriet

Batteriers begränsande livstid kan snart vara ett minne blott. Framtidens behov av el ställer stora krav på lagringslösningar och forskaren Dag Noréus upptäckt förlänger livet på hydridbatterier (NiMH) till energilager.

Östersjöns hus på Skansen
Vetenskapens Hus
Visningar av AlbaNova teleskopet
Nyfisken
Filmen om Svante
SU Alumni

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: