Samverkan

Näringsliv & skola

Universitetet har, förutom undervisning och forskning, i uppdrag att berätta för allmänheten om den forskning som utförs och dess resultat. För oss är detta inte bara viktigt, utan också inspirerande. Vi kommer därför gärna på besök till din skola. Om ni hellre vill besöka oss håller vi bland annat öppna hus, har temadagar, forskningsskola för gymnasieelever och mycket mer. 

aula magna

Naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag 2020

På Sveriges största naturvetenskapliga och matematiska fakultet finns det många studenter med intressanta kompetenser. Kom och träffa dem och berätta om er verksamhet på vår arbetsmarknadsdag.

panelsamtal 1

Samverkansmeritering – möjligheter och utmaningar

Hur ska samverkan mätas och bedömas på ett bra sätt? Hur skapar man incitament för samverkan och hur kan det meriteras? För att diskutera dessa frågor arrangerades ett panelsamtal där samverkan och samverkansmeritering belystes från olika perspektiv.

molecular frontiers 2

Tolv världsberömda forskare intog Aula Magna

Se filmerna när 12 världsberömda forskare talar i Aula Magna, bla tre nobelpristagare bla Frances H. Arnold nobelpristagare i kemi 2018 och upptäckaren av den förhistoriska Lucy, som var här 9-10 maj. Alla håller spännande föreläsningar på en populärvetenskaplig nivå.

Forskningsskolan för gymnasiet
Vetenskapens Hus
Filmen om Svante
Rymden
Nyfisken
Visningar av AlbaNova teleskopet
SU Alumni

Följ oss på Twitter!

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: