Samverkan

Naturvetenskap och samhälle

Universitetet har, förutom undervisning och forskning, i uppdrag att berätta för allmänheten om den forskning som utförs och dess resultat. För oss är detta inte bara viktigt, utan också inspirerande. Vi kommer därför gärna på besök till din skola. Om ni hellre vill besöka oss håller vi bland annat öppna hus, har temadagar, forskningsskola för gymnasieelever och mycket mer. 

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: