Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ger dig en fördjupad kunskap inom respektive ämnesområde och du lär dig att självständigt formulera problem, utveckla och prova analysmetoder och kritiskt bedöma resultat. Dessa färdigheter värderas högt, både i den akademiska världen och i världen utanför.

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildning inom naturvetenskap