Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

Andreas Profilbild

Vem äter vem: Vad zooplankton har i magen

Doktoranden Andreas Novotny på DEEP studerar zooplankton, små djurarter som lever i söt och saltvatten över hela världen. Han är intresserad av näringskedjan, av vem som äter vem. Se videon för att få reda på mer om hans forskning!

Promovering

Naturvetenskapliga fakulteten söker 54 doktorander

Utlysning av 54 platser i utbildningen på forskarnivå vårterminen 2018 inom 22 olika ämnen.

Ovan t.v. visar bananflugor som matats med självlysande bakterier. Om immunförsvaret inte fungerar korrekt så kan bakterierna ta sig igenom tarmväggen och sprida sig i flugan. Ovan t.h. visar var Nub-PB (grönt) och Nub-PD (rött) produceras i bananflugstarmen. Dessa fungerar som gas-, respektive bromspedal, för att immunförsvaret effektivt ska angripa patogener utan att orsaka för stor skada på bananflugans egna vävnader.

Molekylär regulator håller immunförsvaret i balans

Immunsystemet måste kunna skilja på vän och fiende, och det måste kunna stängas av lika snabbt som det kan slås på. En forskargrupp vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet har nyligen upptäckt en ny mekanism som celler i tarmväggen använder för att öka och minska aktiveringen av immunsystemet.