Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

Foto: Ingmarie Andersson

De oväntade naturvetarna – vad gjorde att de började på universitetet?

Elever från akademisk bakgrund går i större utsträckning vidare till högre utbildning. Men vad är det som gör att studenter från andra grupper fortsätter till högre utbildning inom naturvetenskap?

Bild över Stockholms universitet

Beviljade forskningsmedel

Vetenskapsrådet har beslutat om etableringsbidrag och projektbidrag inom naturvetenskap & teknik. Sammanlagt tilldelas Stockholms universitet nästan 192 miljoner kronor. Vetenskapsrådet har dessutom beslutat om rådsprofessurer inom medicin och hälsa. Av tre nya professurer tilldelas Stockholms universitet en.

I Formas årliga utlysning beviljas 16 forskare vid Stockholms universitet medel. Tillsammans med tidigare beviljade medel blir det totalt 82,7 miljoner kronor till Stockholms universitetet i år.

Cancerfonden har beslutat om bidrag till forskningsprojekt: Sex forskare vid fakulteten har beviljas bidrag motsvarande totalt 18,6 miljoner kronor

Niclas Kolm

Ny kunskap om ryggradsdjurens kognitiva evolution

Ny forskning visar att hjärnans regioner kan utvecklas oberoende av varandra under kognitiv evolution. Denna så kallade mosaikliknande hjärnevolution verifierades i ett selektionsexperiment med guppyfiskar (Poecilia reticulata) där storleken på hjärnans telencefalon, men inga andra regioner, skilde sig med 10 procent efter bara fyra generationer av riktat urval.

Barbara Wolfarth

Barbara Wohlfarth tilldelas Assar Haddings pris

Barbara Wohlfarth, professor emerita i Kvartärgeologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, har tilldelats Assar Haddings pris i geologi för sina insatser inom kvartärgeologisk forskning.

Porträtt av professor Ylva Engström

Ylva Engström blir ny ordförande för SciLifeLab

Regeringen har beslutat att förordna professor Ylva Engström som ordförande i styrelsen för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning, SciLifeLab.