Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

diabetes

Nya ämnen för behandling av typ 2-diabetes

Att kombinera grundforskning med entreprenörskap är vägen framåt, menar Tore Bengtsson som är professor vid Stockholms universitet och grundare till företaget Atrogi. Hans forskning har lett fram till utveckling av nya ämnen som kan användas för att behandla typ 2-diabetes och andra ämnesomsättningssjukdomar.

Struktur av NHE9

Ny kunskap leder närmare en möjlig cancerbehandling

Forskare vid Stockholms universitet har fått fram den första 3D-strukturen av en viss typ av jonpumpar som används för att upprätthålla rätt pH inuti celler. Upptäckten kan i framtiden leda till bättre läkemedel mot bland annat cancer.

MBW labb. Foto: Niklas Björling

Forskningsfinansiering

Formasanslag till 25 forskare vid Stockholms universitet

Forskningsfinansiären Formas beviljar i årets öppna utlysning Stockholm universitet medel till 16 forskningsprojekt och 6 forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären. 3 forskare beviljas även mobilitetsstöd. Totalt beviljas universitetet drygt 80 miljoner kronor.