Behöver du hjälp med bioinformatik? Två bioinformatiker finns behjälpliga för dig som vill diskutera ett projekt på planeringsstadiet, få hjälp med analyser eller råd om hur du bör gå vidare, tex. vilken programvara, vilka andra bioinformatiker som bör kunna hjälpa till med just de analyser/problem du behöver, eller hur du kan söka WABI-stöd (ett mer avancerat bioinformatikstöd).

Alla doktorander och forskare vid Stockholms universitet är välkomna att använda sig av stödet, som bekostas genom Strategiska Forskningsmedel, SFO. Kontakta dem och göra upp om dag och tid för t.ex. 1-4 timmars hjälp. De är även on-campus tisdagar 14-16 i sal D451, Zoologiska institutionen.

 

Kontakt

E-mail Agata Smialowska

E-mail Olga Dethlefsen

 

Short Term Bioinformatics Support at NBIS

Short Term Bioinformatics Support at National Bioinformatics Infrastructure Sweden, (tidigare BILS), är en nationell forskningsinfrastruktur som ger bioinformatikstöd till biovetenskapliga forskare i Sverige. Finansieras av svenska Vetenskapsrådet (VR), SciLifeLab och svenska universitet.