2023

Dekanus har ordet, juni 2023

2022

Dekanus har ordet, december 2022
Dekanus har ordet, september 2022
Dekanus har ordet, maj 2022

2021

Dekanus har ordet, september 2021
Dekanus har ordet, juni 2021
Dekanus har ordet, mars 2021

2020

Prodekanus har ordet, december 2020
Dekanus har ordet, september 2020
Dekanus har ordet, juni 2020
Utbildning i skuggan av en pandemi

2019

Dekanus har ordet

2018

Dekanus har ordet 

2017

Dekanus har ordet nr 1 2017 (89 Kb)
Prodekanus har ordet nr 2 2017 (187 Kb)
Dekanus har ordet nr 3 2017 (92 Kb)
Dekanus har ordet nr 4 2017 (122 Kb)

2016

Dekanus har ordet nr 1 2016 (95 Kb)
Dekanus har ordet, nr 2 2016 (134 Kb)

2015

Dekanus har ordet nr 1 2015 (pdf) (150 Kb)
Prodekanus har ordet nr 2 2015 (55 Kb)
Dekanus har ordet nr 3 2015 (74 Kb)

2014

Dekanus har ordet nr 1 2014 (40 Kb)
Dekanus har ordet nr 2 2014 (pdf) (9 Kb)
Dekanus har ordet nr 3 2014 (pdf) (145 Kb)
Dekanus har ordet nr 4 2014 (73 Kb)

2013

Dekanus har ordet nr 1 2013 (114 Kb)
Dekanus har ordet nr 2 2013 (94 Kb)
Dekanus har ordet nr 3 2013 (96 Kb)
Prodekanus har ordet nr 4 2013 (98 Kb)

2012

Dekanus har ordet nr 1 2012 (110 Kb)
Dekanus har ordet nr 2 2012 (127 Kb)
Dekanus har ordet nr 3 2012 (124 Kb)
Dekanus har ordet nr 4 2012 (174 Kb)
Ord från prodekanus nr 5 2012 (178 Kb)
Dekanus har ordet nr 6 2012 (180 Kb)