Områdesnämnd, beredningar & arbetsgrupper

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Områdesnämnd, beredningar & arbetsgrupper

Områdesnämnden för naturvetenskap 2021-2023

Områdesnämnden för naturvetenskap är ett beslutande organ som ansvarar för exempelvis strategisk plan, budget för institutionerna, utlysningar av läraranställningar, remissvar, studieplaner för forskarutbildningen och grundutbildningen och riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras.

Prefekter och föreståndare

Förteckning över prefekter och föreståndare vid Naturvetenskapliga området.

Naturvetenskapliga områdets beredningar och arbetsgrupper

Områdesnämnden fattar beslut rörande många olika ämnesområden. Innan ett beslut kan tas sker beredning av ärendet i någon av fakultetens beredningar och arbetsgrupper.

Valberedningens förslag inför fyllnadsval till Områdesnämnden för naturvetenskap till och med 2023

Med anledning av att professor Iben Christansen från och med 1 januari 2022 lämnat sin plats som ledamot kommer fyllnadsval att genomföras inom Matematisk-fysiska sektionen. Här är valberedningens förslag inför fyllnadsval till Områdesnämnden för naturvetenskap för mandatperioden till och med 2023.

Val till Områdesnämnden för naturvetenskap 2021-2023

Under hösten 2020 kommer val till Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, för mandatperioden 2021-2023 genomföras.

Kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till:

Körsbärsträd på campus

Presentation Naturvetenskapliga området

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av fyra sektioner med sammanlagt 15 institutioner och fem centra/institut. Fakulteten har också verksamhet på fyra fältstationer fördelade över landet.

Naturvetenskapliga området i siffror