För ärenden som beslutas av områdesnämnden eller en (sektions) dekan, kontakta disputation@science.su.se. Studentavdelningen nås via disputationer@su.se och för kontaktuppgifter till respektive institution, kontakta antingen eller besök respektive institutions hemsida.

Ärende Beslutande organ
Fastställande av ämnen för utbildning på forskarnivå Områdesnämnden
Allmänna studieplaner Områdesnämnden
Utlysning av lediga platser Institutionsstyrelsen
Antagning till utbildning på forskarnivå med doktorsexamen som mål Institutionsstyrelsen
Antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål Sektionsdekanus
Antagning med "annan finansiering" Sektionsdekanus
Utseende av handledare Prefekt
Individuell studieplan Prefekt
Anställning som doktorand Prefekt
Lön doktorand ALFA-SU
Indragande av resurser för doktorand Rektor
Disputationsdatum Studentavdelningen
Dispens att disputera utanför terminstid Dekanus
Dispens att förkorta spiktid Rektor
Utseende av opponent, betygsnämnd och ordförande vid disputation Sektionsdekanus
Dispens att hålla disputation på annan plats än Stockholms universitet Dekanus