Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

Naturvetenskapliga fakulteten söker 34 doktorander

Naturvetenskapliga fakulteten söker 34 doktorander

Lediga platser i utbildningen på forskarnivå finns inom 19 ämnen. Sista ansökningsdag är den 20 november 2014.

Valet till Områdesnämnden för naturvetenskap avslutat

Val av ledamöter och suppleanter i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, för mandatperioden 2015-01-01--2017-12-31 samt förslag till vicerektor/dekanus och prodekanus för samma period har genomförts via elektronisk röstning 8-14 oktober 2014.

Natriumjonhiss

Storsatsning på universitetet i projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar sammanlagt 157 miljoner kronor på excellent forskning vid Stockholms universitet. Anslagen går till projekt om strukturbestämning och utökad kunskap om membranproteiner, studier i laboratoriemiljö av den mörka materian samt en satsning på nationell infrastruktur för bioinformatik.