Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

Fyllnadsval Områdesnämnden för naturvetenskap genomförs 24-30 maj

Med anledning av att Cynthia de Wit avgått som sektionsdekan för Geo- och miljövetenskapliga sektionen samt att Clas Hättestrand tillträder som universitetets prorektor 1 juli och därmed avgår som Grundutbildningsberedningens ordförande kommer fyllnadsval till Områdesnämnden att genomföras i slutet av maj.

Frågelådan

Levande frågelådan

Är ni intresserade av att delta under årets Frågelåda? Här finns allt ni behöver veta om vårens roligaste evenemang!

Omslag till rapporten Svealandskusten 2016

Vill du veta mer om skärgårdens miljö?

Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning leds av experter från Stockholms universitet. Nu finns de senaste resultaten presenterade i en populärvetenskaplig rapport. Den görs i nära samverkan med andra aktörer i regionen, och har kustmiljön i fokus.