Fakultetens presskontakt

Lina Enell 
Telefon: 08-16 39 04
Mobil: 070-219 78 28
E-post: lina.enell@su.se

Kontaktuppgifter till Stockholms universitets pressansvariga

Pressträffar

Naturvetenskapliga fakulteten anordnar pressträffar för att informera om nya vetenskapliga upptäckter. Träffarna är välbesökta och uppskattade av media. Vill du också få inbjudan till träffarna? Anmäl dig genom att skicka ett e-postmeddelande till lina.enell@su.se

Expertsvar

Universitetet är med i Expertsvar, en förmedlingstjänst för journalister för att komma i kontakt med forskare. I tjänsten ingår även en databas med pressmeddelanden som är kopplade till forskningsportalen forskning.se. Expertsvar är ett samarbete mellan universiteten och högskolorna och Vetenskapsrådet.