Områdesnämnd, beredningar & arbetsgrupper

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Om oss
  5. Organisation
  6. Områdesnämnd, beredningar & arbetsgrupper

Prefekter och föreståndare

Nedan finns en förteckning över fakultetens prefekter och föreståndare. Efter institutionsnamnet står institutionsnumret.

Fyllnadsval till Områdesnämnden för naturvetenskap för mandatperioden till och med 2020

Med anledning av att professor Lennart Bergström från och med 1 januari 2019 avgått som sektionsdekan för Kemiska sektionen kommer fyllnadsval att genomföras, preliminärt under mars 2019.

Kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till:

Presentation Naturvetenskapliga fakulteten 2018

I Naturvetenskapliga fakultetens presentation kan du bla läsa om fakultetens övergripande mål, fakultetens ekonomi och vilka som utgör ledningen under 2018.

Naturvetenskapliga fakulteten 2018 (243 Kb)

Kan också beställas genom Lina Enell, lina.enell@su.se