Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området

Läraranställningar och rekrytering

Lärarrekryteringsrutiner

Lathund för läraranställningar

Instruktioner och mallar för anställningsprofiler  

Instruktioner för profiler och missiv, ON 2020-12-01

Mall anställningsprofil för universitetslektor sv o eng (ON 2017-10-25 ON del 2018-02-07) (30 Kb)

Mall anställningsprofil för professor, sv o eng (ON del 2018-02-07) (27 Kb)

Anställningsprofil för biträdande lektor 5 år sv o eng (ON 2017-12-06) (25 Kb)

Kriterier för anställning

Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom den naturvetenskapliga området (beslut ON 2019-03-27)

Instruktioner till sakkunniga

Instruktioner till sakkunniga (ON 2020-06-03)

Sakkunniggranskning vid stort antal sökande

Sakkunniggranskning vid stort antal sökande (ON rev 2019-04-17)

Gästprofessor och adjungerad professor 

Anställning som adjungerad professor respektive gästprofessor vid det naturvetenskapliga området - kriterier o handl adjungerad o gästprofessor (rev ON 2016-10-19)

Affilierade forskare och professorer

Utnämning av affilierade forskare och professorer

Tidsbegränsad anställning som lärare

Rutin vid tidsbegränsad anställning av lärare (ej professor)

Anställning av lärare efter pensionsavgång

Regler för pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång - Medarbetarwebben

Befordran

Ansökan om befordran inom naturvetenskap

Mall ansökan om befordran kompletterande anvisningar ON(del) 2021-01-25 (80 Kb)

Befordran från biträdande lektor till universitetslektor

Kriterier för befordran 2019-03-27 (129 Kb)

Handläggningsordning bef biträdande lektor ONdel 20210125 (160 Kb)  

Samordning befordran från biträdande lektor - docent 2019-12-18 (274 Kb)

Befordran från universitetslektor till professor

Kriterier för befordran 2019-03-27 (129 Kb)

Handläggningsordning för befordran till professor 2019-03-27 (71 Kb)

De sakkunnigas uppdrag vid befordran till professor ONdel 2019-08-22 (148 Kb)

Docentur

Ansökan riktlinjer och handläggning 

Docentansökan riktlinjer, handläggningsordning och docentföreläsningsinstruktiner inom det naturvetenskapliga området

Docentansökan - mall för redovisning av undervisade kurser (206 Kb)

Samordning med ansökan om befordran från biträdande lektor till universitetslektor 

Samordning befordran från biträdande lektor - docent 2019-12-18 (274 Kb)

Arvode

Arvode sakkunniga och opponent rev ON 2020-04-01