Se även Regelbokens kapitel om utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beslut och riktlinjer för kursplaner och utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid det Naturvetenskapliga området

Rekommendationer för utformning av betygskriterier vid Naturvetenskaplig fakultetet

Hantering av fusk och störande beteende på Naturvetenskapligt basår

Programråd

Programråd - regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom naturvetenskapliga området

 

Mallar och blanketter

Kursplaner

Kursplaner 2024-02-08 (mall) (394 Kb)

Engelska kursplaner 2024-02-08 (mall) (412 Kb)

Engelska kursplaner 2021-09-16 (mall) (320 Kb)

Missivmall - kursplan (123 Kb) 2

Upphävande av kursplan (mall) (14 Kb)  

 

Examensbeskrivningar

Examensbeskrivning kandidat 2021-10-19 (mall) (125 Kb)

Examensbeskrivning magister 2021-10-19 (mall) (131 Kb)

Examensbeskrivning master 2021-10-19 (mall) (131 Kb)

 

Utbildningsplaner

Dokumentation vid inrättande av nytt utbildningsprogram

Utbildningsplaner (mall) (36 Kb)

Upphävande av utbildningsplan (mall) (14 Kb)

Översättning av utbildningsplan till engelska, standardformuleringar (mall) (342 Kb)

Missivmall - utbildningsplan (120 Kb)

Tabell för uppfyllande av examensmål Kandidat+master (17 Kb)

 

Prioriterings- och dimensioneringsplan

Prioriterings- och dimensioneringsplan 2024-2026 (356 Kb)

 

Kontakt

Handlingar som rör utbildning skickas till: utbildning@science.su.se