Stockholms universitets grafiska webbprofil, som används på www.natvet.su.se, får inte kopieras. Universitetets grafiska webbprofil får endast användas på webbsidor, där organisatorisk enhet inom Stockholms universitet är avsändare och där prefekt (eller motsvarande) har innehållsansvar.

Den grafiska webbprofilen får inte heller användas eller kopieras för användning i egen webbserver eller eget webbpubliceringssystem utan tillåtelse från Enheten för kommunikation och samverkan.

Önskar din institution (eller motsvarande) inom Stockholms universitet en webbplats med universitetets grafiska webbprofil kan ni ansöka om plats i vårt webbpubliceringsverktyg genom att kontakta kundtjänst på Sektionen för IT och media. E-post: helpdesk@it.su.se

Behöver ni mer information om universitetets grafiska webbprofil kontakta Enheten för kommunikation och samverkan.

Regler för webbpublicering, användning av universitetets märke samt avtalstecknande vid Stockholms universitet finns i Regelbokens övergripande föreskrifter.