Här finns dokument och riktlinjer som gäller anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten. 

Mallar för anställningsprofiler

Instruktioner för profiler och missiv, PM 2013-06-10

Mall: anställningsprofil för biträdande lektor, ON del 2015-10-23

Mall: anställningsprofil för universitetslektor, ON 2015-10-23

Mall: anställningsprofil för professor, ON del 2015-10-23