SU Young Faculty är en organisation för postdocs, forskare och biträdande lektorer vid Stockholms universitet. Organisationen grundades den 1 februari 2018 och har för närvarande 450 medlemmar.

Vårt mål är att främja öppenhet och transparens på alla karriärsnivåer genom deltagande i universitetets styrelser och genom dialog med ledningen. Vi kommer också att ge stöd till de av våra medlemmar som planerar en karriär inom eller utanför akademin. Detta gör vi genom att organisera seminarier, workshops, mentorprogram och diskussionsforum.

SU Young Facultys ledning består av en ordförande, en vice ordförande och en sekreterare samt fyra sektionsrepresentanter, en för varje sektion inom fakulteten. Styrelsens möten hålls 3-4 gånger per termin och alla aktiva medlemmar (medlemmar som är närvarande vid mötena) har rösträtt.

Mer information om SU Young Faculty finns på engelska.