Protokoll 2024

ON möte 240530

ON protokoll 240530 (224 Kb)

 • Bilaga 11, ON 240530 (70 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i strukturgeologi
 • Bilaga 12, ON 240530 (93 Kb)  Lokala examensmål för det Naturvetenskapliga området
 • Bilaga 13, ON 240530 (44 Kb)  Regler och riktlinjer för programråd för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Naturvetenskapliga området
 • Bilaga 14a, ON 240530 (97 Kb)  Beslut om åtgärder avseende forskarutbildningen i atmosfärvetenskap och oceanografi
 • Bilaga 14b, ON 240530 (96 Kb)  Beslut om åtgärder avseende forskarutbildningen i molekylär biovetenskap

ON möte 240327

ON protokoll 240327 (205 Kb)

ON möte 240205

ON protokoll 240205 (247 Kb)  

Protokoll 2023

ON möte 231130

ON protokoll 231130 (239 Kb)

Extra ON möte 231106

Extra ON protokoll 231106 (194 Kb)

ON möte 231019

ON protokoll 231019 (220 Kb)

ON möte 230907

ON protokoll 230907 (208 Kb)

 • Bilaga 20 ON 230907 (118 Kb)  Anställningsprofil för universitetslektor i Systematisk och evolutionär botanik
 • Bilaga 21 ON 230907 (443 Kb)  Missiv från Institutionen för material- och miljökemi
 • Bilaga 22 ON 230907 (78 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i Atmosfärvetenskap med inriktning mot dynamiska processer
 • Bilaga 23 ON 230907 (369 Kb)  Prioriterings- och dimensioneringsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom det Naturvetenskapliga området 2024–2026
 • Bilaga 24 ON 230907 (162 Kb)  Examensbeskrivning, Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
 • Bilaga 25 ON 230907 (155 Kb)  Beslutade åtgärder avseende forskarutbildningen i etologi
 • Bilaga 26 ON 230907 (284 Kb)  Missiv Regler för forskarutbildning inom det naturvetenskapliga området

ON möte 230601

ON protokoll 230601 (147 Kb)

ON möte 230330

ON protokoll 230330 (232 Kb)

 • Bilaga 6 ON 230330 (126 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i datadriven cell- och molekylärbiologi
 • Bilaga 7 ON 230330 (97 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i datadriven evolution och biodiversitet
 • Bilaga 8 ON 230330 (526 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i teoretisk kvantinformation
 • Bilaga 9 ON 230330 (499 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i experimentell astropartikelfysik
 • Bilaga 10 ON 230330 (106 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i kolets biogeokemi i land-atmosfärssystem
 • Bilaga 11 ON 230330 (89 Kb)  Anställningsprofil för universitetslektor i matematik
 • Bilaga 12 ON 230330 (52 Kb)  Arbetsgrupp om utbildningsprofil på grundnivå och avancerad nivå
 • Bilaga 13 ON 230330 (28 Kb)  Beslut om åtgärder med anledning av extern granskning av biologi, avancerad nivå
 • Bilaga 14 ON 230330 (247 Kb)  Utbildningsplan för masterprogram i biostatistik och datavetenskap
 • Bilaga 15 ON 230330 (39 Kb)  Examensbeskrivning, Biostatistik och datavetenskap
 • Bilaga 16 ON 230330 (284 Kb)  Utbildningsplan för kandidatprogrammet i matematik och maskininlärning

ON möte 230202

ON protokoll 230202 (226 Kb)  

 • Bilaga 1 ON 230202 (193 Kb) Områdets strategiska plan 2023-2026
 • Bilaga 2 ON 230202 (339 Kb) Anställningsprofil för universitetslektor i molekylär cellbiologi 
 • Bilaga 3 ON 230202 (181 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i aerosolkemi
 • Bilaga 4 ON 230202 (82 Kb) Handläggningsordning för utbildningsgranskningar vid Naturvetenskapliga området
 • Bilaga 5 ON 230202 (175 Kb)  Regler för disputation inom det Naturvetenskapliga området

Protokoll 2022

ON möte 221207

ON protokoll 221201 (169 Kb)

 • Bilaga 17 ON 221201 (254 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i Funktionell adaptationsgenomik hos djur
 • Bilaga 18 ON 221201 (71 Kb)  Mall, orienteringskursgranskning
 • Bilaga 19 ON 221201 (231 Kb)  Utbildningsplan för Masterprogram i geokemi
 • Bilaga 20 ON 221201 (1082 Kb)   Naturvetenskapliga områdesnämndens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2023

ON möte 221020

ON protokoll 221020 (178 Kb)

 • Bilaga 15 ON 221020 (398 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i integrativ strukturbiologi med inriktning mot strukturell dynamik
 • Bilaga 16 ON 221020 (305 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i virusfylodynamik

ON möte 220908

ON protokoll 220908 (139 Kb)

 • Bilaga 13 ON 220908 (275 Kb)  Ansällningsprofil för biträdande lektor i datadriven cell- och molekylärbiologi
 • Bilaga 14 ON 220908 (302 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i organiska föroreningars miljökemi

Extra ON 220616

Extra ON protokoll 220616 (134 Kb)

 

ON möte 220602

ON protokoll 220602 (147 Kb)

 • Bilaga 9 ON 220602 (265 Kb)  Anställningsprofil för universitetslektor i molekylär cellbiologi med inriktning mot proteinbiogenes och funktion

 • Bilaga 10 ON 220602 (143 Kb)  Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid det Naturvetenskapliga området

 • Bilaga 11 ON 220602 (183 Kb)  Beslut om åtgärder avseende Naturgeografi FN

 • Bilaga 12 ON 220602 (135 Kb)  Regler för disputation inom det Naturvetenskapliga området vid Stockholms universitet

Extra ON möte 220421 

Extra ON protokoll 220421 (124 Kb)

ON möte 220331

ON protokoll 220331 (155 Kb)

ON möte 220203

ON protokoll 220203 (142 Kb)

 

Protokoll för 2021

Protokoll för 2020

Protokoll arkiv