Protokoll 2021

On möte 211021

ON protokoll 211021 (148 Kb)

ON möte 210909

Protokoll 210909 (174 Kb)

ON möte 210603

Protokoll 210306 (154 Kb)

Extra ON 210422

Extra ON protokoll 210422 (145 Kb)

 • Bilaga 11 ON 210422 (154 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i datadriven cell- och molekylärbiologi

ON möte 210331

Protokoll 210331 (179 Kb)

 • Bilaga 7 ON 210331 (106 Kb)  Beslut avseende fördelning av tillfällig förstärkning av basanslaget för forskningen
 • Bilaga 8 ON 210331 (325 Kb)  Behov av lektorat med undervisningsprofil vid Matematiska institutionen
 • Bilaga 9 ON 210331 (276 Kb)  Anställningsprofil för universitetslektorat i matematikämnets didaktik
 • Bilaga 10 ON 210331 (83 Kb)  Sammansättning och uppdrag till en arbetsgrupp för en framtida organisation inom Kemiska sektionen

ON möte 210204

Protokoll 210204 (184 Kb)

 • Bilaga 1 (398 Kb)  Områdesnämndens organisation 2021-2023 
 • Bilaga 2a-j (309 Kb)  Utseende av ledamöter 
 • Bilaga 3. (510 Kb)  Delegationsordning ON 210204 
 • Bilaga 4. (111 Kb)  Programråd i mall_efter ON 210204
 • Bilaga 5. (177 Kb)  Ämneskrav ÄLU HT21 (rev. 210204)
 • Bilaga 6 (320 Kb)  Åtgärdsplan 2021-2022

 

Protokoll för 2020

Protokoll arkiv